หลักสูตรที่เปิดอบรม

*** อบรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

 
ลำดับ หลักสูตร กำหนดการ จำนวนที่
เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
ลงทะเบียน ตรวจสอบ
รายชื่อ
1). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Office 2019

วันที่อบรม : วันที่ 30 มิ.ย. 64
กำหนดการ 25 คน 25 คน .. เต็ม .. รายชื่อ