หลักสูตรที่เปิดอบรม

*** อบรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

 
ลำดับ หลักสูตร กำหนดการ จำนวนที่
เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
ลงทะเบียน ตรวจสอบ
รายชื่อ
1). โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อม PDPA

วันที่อบรม : 23 มีนาคม 2565
กำหนดการ 30 คน 6 คน ลงทะเบียน รายชื่อ